Mężczyzna w kasku pracuje nad okablowaniem elektrycznym.

DATA: 4 grudnia 2021 | KATEGORIA: porady.

Elektryk – zawód przyszłości 

Wraz z myślą o przyszłości, widzimy świat, który jest całkowicie zelektryfikowany. Nawet dzisiaj brak prądu nawet na godzinę, w rzeczywistości mógłby przynieść ogromne odczuwalne skutki. Dlatego praca elektryka jest potrzebna w obecnej rzeczywistości, jak i będzie niezbędna również w przyszłości. Zdecydowanie jest to ten rodzaj pracy zawodowej, który nie wyginie. Można wręcz wysnuć wniosek, że popyt na elektryków będzie stale rósł. Jednolicie z tym, wzrastać będzie także wynagrodzenie i warunki pracy.

Elektryk – sytuacja na rynku pracy w Polsce

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkowało wyjazdem wielu specjalistów z naszego kraju. Perspektywa lepszych zarobków na zachodzie jest na tyle kusząca, że po zdobyciu wykształcenia w ojczyźnie, wielu elektryków pracuje za granicą. W związku z tym w kraju brakuje osób pracujących w zawodzie elektryka i Ci którzy posiadają stosowne uprawnienia elektryczne są dla potencjalnych pracodawców niezwykle atrakcyjni. Brak zmartwień o miejsce pracy i rosnące zarobki wraz z doświadczeniem, sprawiają, że warto zastanowić się nad tym jak zdobyć zawód elektryka.

 Elektryk – na czym polega ten zawód?

W codziennej pracy elektrycy mają stały kontakt z instalacjami elektrycznymi. Trudnią się ich montażem, naprawą oraz regularną konserwacją. Jedna grupa elektryków może zajmować się naprawą linii napowietrznych, inni specjalizują się na przykład w podłączaniu urządzeń elektrycznych lub pracują z silnikami elektrycznymi. W praktyce elektryk może zajmować się wieloma dziedzinami. Wszystko zależy od specjalizacji jaką obrał. Na przykład, elektryk posiadający uprawnienia budowlane, może liczyć na zatrudnienie głównie w firmie budowlanej. Może również aplikować na stanowisko w pogotowiu elektrycznym. Niektórzy elektrycy decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Część elektryków prowadzą na własny rachunek – wówczas oferują swoje usługi klientom indywidualnym lub świadczą pracę jako podwykonawca.

Zawód elektryk – kto nadaje się na elektryka?

Ze względu na to, że na elektryku spoczywa ogromna odpowiedzialność, nie jest to zawód dla każdego. Z pewnością w tej pracy odnajdą się osoby o ścisłych umysłach, które pasjonują się fizyką i matematyką. Przydatna jest również wrodzona umiejętność szybkiego łączenia faktów i logicznego myślenia. Nie bez znaczenia pozostaje skrupulatność, podzielność uwagi i koncentracja. Takie osoby mają większe predyspozycje do opanowania materiałów niezbędnych do zdobycia uprawnień elektryka.

Praca ta często kojarzona jest z zawodem fizycznym. Rzeczywiście sprawność fizyczna nierzadko jest wymagana. Dobra kondycja przyda się podczas pracy na wysokościach, na przykład podczas napraw nadziemnych instalacji elektrycznych. Mimo to, nadal to skrupulatność, umiejętność analitycznego myślenia bardziej się cenią. Istnieją również specjalizację w zawodzie elektryka, które nie wymagają ponadprzeciętnej sprawności fizycznej.

Ile zarabia elektryk?

Wynagrodzenia pracowników są zróżnicowane. Wszystko zależy od miejsca pracy, wykształcenia, przepracowanych lat i innych zmiennych. Na najniższe zarobki mogą liczyć pracownicy małych prywatnych firm. Zarobki wahają się, więcej można zarobić w delegacji, niektórzy pracodawcy oferują również premię uznaniową, za staranne wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Najmniej zarabiają pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach – mogą liczyć na pensję i ewentualnie premie uznaniowe, jeżeli dokładnie wypełniają swoje obowiązki. 

Elektrycy świadczący pracę w tak zwanym pogotowiu elektrycznym zarabiają stosunkowo dobrze. To stałe wynagrodzenie i dodatkowe atrakcyjne benefity, jak samochód służbowy czy telefon. Pracownicy w pogotowiu elektrycznym są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a zatem są objęci maksymalną ochroną i mogą cieszyć się szerokim zakresem przywilejów – możliwość korzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego, bezpieczne okresy wypowiedzenia, tacierzyńskie i inne. 

Elektrycy decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej zarabiają zdecydowanie najwięcej. Jednak na drodze do takich zarobków stoją liczne wyzwania – nawiązanie współpracy z licznymi podmiotami, zatrudnienie fachowców oraz biegłość lub zatrudnienie pracowników, dbających o księgowość czy sprawy podatkowe. 

Elektryk – wykształcenie

Aby zostać elektrykiem wcale nie trzeba ukończyć renomowanej szkoły, mimo to nie wystarczy sam fach w ręku. W praktyce niemal wszystkie prace, jakie wykonuje elektryk wymagają posiadania odpowiednich uprawnień. By przystąpić do kursów, bezwzględnie należy ukończyć szkołę na poziomie podstawowym. Liceum ani technikum nie jest wymagane, lecz z pewnością lepsze wykształcenie będzie miło widziane podczas aplikacji o pracę.

Jak zostać elektrykiem? Najprostszą drogę oferują szkoły zawodowe. Ukończenie średniego poziomu wykształcenia to niekoniecznie koniec kariery. Osoby zainteresowaną dalszym kształceniem, mogą ukończyć odpowiedni kierunek studiów. Z dyplomem, przyszły elektryk ma zagwarantowaną wysoką pozycję w zakładzie pracy. Może on być odpowiedzialny za pracę określonej grupy elektryków w konkretnym miejscu pracy, to łączy się z większym prestiżem i zarobkami.

Jednak, by wykonywać zawód elektryka nie są konieczne długie lata edukacji. Elektrykiem można również zostać po uzyskaniu konkretnych uprawnień. Zdobyć uprawnienia elektryczne można za pośrednictwem konkretnych podmiotów, za przykład może posłużyć Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pozytywny wynik egzaminu SEP pozwala zdobyć zawód elektryka.

Jak zrobić uprawnienia elektryczne?

Jednym ze sposobów zdobycia uprawnień jest skorzystanie kursów na elektryka. Tego rodzaju kursy organizowane są w naszym ośrodku szkolenia zawodowego – serdecznie zapraszamy do udziału!

Kurs elektryka składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Pierwszy gwarantuje zapoznanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu rodzajów instalacji, norm prawnych z zakresu omawianych tematów, zasad bezpieczeństwa podczas pracy i informacji o urządzeniach elektrycznych. Część praktyczna to moment sprawdzenia teorii w działaniach. Konkretne czynności mają przygotować kursantów do wykonywania zawodu. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem instruktorów, którzy stale kontrolują poprawność wykonywanych działań. Długość tego rodzaju kursu wynosi z reguły od dwóch do czterech semestrów. Jego finał to otrzymanie zaświadczenia, które daje legitymację do przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Certyfikat daje ogromną przewagę podczas procesu rekrutacji. Odbycie szkolenia uświadamia potencjalnego pracodawcę o tym, że jesteśmy osobami, które stawiają na rozwój, są zaangażowane i będą skłonne poświęcić czas na dalsze kształcenie.

Na ścieżce kariery zawodu elektryka dostępne są również specjalistyczne kursy elektryka. Liczne szkolenia umożliwiają odpowiednie uprawnienia, jak na przykład możliwość sporządzania certyfikatów energetycznych budynków. Poza wymienionym, elektrycy mogą odbyć poszczególne szkolenie:

  •   uprawnienia w zakresie eksploatacji,
  •   uprawnienia biegłego sądowego,
  •   uprawnienia budowlane,
  •   uprawnienia rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP,
  •   uprawnienia audytora energetycznego,
  •   uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego,
  •   uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Wszystkie kursy zawodowe, gwarantują możliwość otrzymania dyplomu technika elektryka. Warunkiem jednak pozostaje posiadanie średniego poziomu wykształcenia. Wielokierunkowa wiedza stwarza sposobność do takich czynności, jak na przykład projektowanie instalacji czy inne specjalistyczne czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *